Cestovní pojištění

O tom, že je cestovní pojištění užitečné, asi nemusíme dlouze diskutovat. Řada z Vás již při svých cestách na dovolenou tohoto pojištění využila. Možná, že se ale najdou tací, kteří přesně nevědí, co vlastně pojistka zahrnuje, jakou má použitelnost a jaká jsou ještě další možnosti připojištění. Cestovní pojištění se dá využít pro nejrůznější cesty do zahraničí, ale i při cestách po Čechách. Pojistit se může, jak soukromá osoba, tak zaměstnanec, případně student. Z toho vyplývá i účelovost - soukromé osoby, případně i celé rodiny se mohou pojistit na cesty za dovolenou, nebo jen na zájezd. Zaměstnance zase může pojistit zaměstnavatel, který ho vysílá na služební cesty. I student může využít cestovní pojištění online pro studijní cesty. Pojištění může mít krátkodobý či dlouhodobý charakter, případně může platit i pro opakující se cestování. Kromě základního pojištění na cestu existují i další modifikace ve formě individuálního připojištění. Pojistit lze cestu tam i zpět včetně celé doby pobytu. Doba platnosti pojištění je sjednávána individuálně.

Cestovní pojištění - základní

Cestovní pojištění online v základní formě obsahuje krytí možných rizik, která se mohou nečekaně při cestách objevit. Základní pojištění na cesty tedy zahrnuje především úhradu léčebných výloh v zahraničí. Patří sem platby za ošetření v případě onemocnění během pobytu v zahraničí, nebo dojde-li k úrazu. Cestovní pojištění kryje finanční náklady na potřebné ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky. Mimo to hradí i náklady na nejrůznější převozy spojené s ošetřením či léčbou. Sem patří i případná repatriace neboli převoz tělesných ostatků. Někdy jsou součástí úhrady nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka či osoby blízké. Cestovní pojištění online je závislé na sjednaných pojistných limitech. Na základě toho je pak v případě pojistné události stanovena i výše pojistného plnění.

Cestovní připojištění

Cestovní pojištění online může být ještě dále rozšířeno o další možná připojištění, která rozšiřují krytí možných cestovních a pobytových rizik. Připojištění se sjednává individuálně dle požadavků klienta. Mezi nejčastěji uzavíraná připojištění patří:

  • Úrazové připojištění
  • Připojištění odpovědnosti za škodu
  • Připojištění zavazadel
  • Připojištění storna
  • Asistenční služby
  • a další

Zařiďte si kvalitní pojištění auta – kalkulačka porovnání. Značkové pojištění od Top pojištění Vám zajistí výběr z několika druhů pojišťoven.

vyražte do sluneční Itálie na dovolenou, srovnejte si cestovní pojištění, nejvýhodnejší je celoroční cestovní pojištění

Srovnání cestovní pojištění